flyfragt til og fra udlandet

Når du som virksomhed skal have transporteret fragt til udlandet eller fra udlandet til Danmark, så er der nogle overvejelser, som du bør gøre dig, inden du vælger hvordan dit gods skal transporteres. Prisen er selvfølgelig altid vigtigt, men som virksomhed er det også en god idé at tænke på transporttiden og miljøbelastningen for den transporttype, som du har valgt. Uanset hvilken transporttype, som du foretrækker, så kan du altid få den bedste, mest effektive eller billigste fragt til udlandet af N. A Nissen.  

Transporttiden for fragt til udlandet

Hvis det er en topprioritet, at dit gods når frem så hurtigt som muligt, så er luftfragt ofte det hurtigste valg. Vejtransport kan også være forholdsvist hurtigt, fordi det, ligesom luftfragt, er mere eller mindre direkte. Vejtransport er dog kun hurtigt, hvis du skal fragte gods til lande inden for Europa. 

Hvis det derimod er ligegyldigt hvor lang tid det tager at få din fragt leveret, så kan du ofte spare en del ved ikke at vælge flyfragt. Både vejtransport og søfragt er billigere end flyfragt. Søfragt kan tage en del tid, men til gengæld kan du fragte meget tungt gods med søfragt. 

Miljøbelastningen for fragt til udlandet

Noget andet, som du bør overveje, når du køber fragt til udlandet, er miljøbelastningen. Både vejtransport, søfragt og luftfragt er belastende for miljøet, men der er stor forskel mellem de forskellige transportformer. Virksomheder, der prioriterer miljøet højt bør derfor hellere vælge vejtransport og søfragt end flyfragt. Flyfragt udleder betydelig mere CO2 end søfragt – også hvis man tager med i betragtningen, at søfragt ruten ofte vil være meget længere og mindre direkte. 

Prisen for fragt til udlandet

Det er også en god idé, at sammenligne priser for fragt til udlandet. Prisen for de forskellige transporttyper kan variere meget, men ofte vil luftfragt være den dyreste transportform. Du betaler dog for at dit gods kommer hurtigt frem. For nogle transportformer vil luftfragt være at foretrække. Hvis du f.eks. skal have udført transport af levende dyr, så er luftfragt en god mulighed, fordi det er hurtigt.