Radon findes i stort set alle boliger i danske hjem og er en farlig gasart såfremt det forekommer i en større koncentreret mængde. Ifølge Sundhedsstyrelsen, så er det i Danmark sådan at ca. 9% af alle lungekræfttilfælde i Danmark er radon relaterede, og svarer til at i alt omkring 300 personer om året bliver diagnosticeret med lungekræft der er radon relateret. Så ja, radon er farligt – på trods af at det ses i alle danske hjem. Det er derfor enormt vigtigt at holde øje med hvor meget radon der egentlig er i dit hjem. Måden hvorpå du kan finde ud af hvor meget radon der er i dit hjem, kan du gøre ved enten at købe eller leje en radonmåler til dit hjem.

Så meget radon må der være i et hjem

WHO har udtalt, at deres retningslinjer forlyder, at der max skal være en radonkoncentration på 100 Bq/m3. Bygningsreglementet har dog en anbefaling der forlyder sig sådan, at der maximalt må være en radonkoncentration på 200 Bq/m3. 

Men på hvilket niveau skal man så reagere på, når man foretager en måling af radon gasser i hjemmet? Såfremt at din bolig har under 100 Bq/m3 radon, så er din boligs radonniveau på et fornuftigt niveau, og du bør derfor ikke foretage dig noget. Er dit radonniveau derimod på mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3, så anbefales det at du foretager dig nogle mindre forbedringer for at få dit radonniveau under kontrol. Oplever du en radonmåling der stiger op over 200 Bq/m3, så kan det klart anbefales at overveje nogle større tiltag for at undgå skadelige konsekvenser af radon gasserne.

Hvordan kan man radonsikre hjemmet?

Har du over 100 Bq/m3 så er en radon sikring af dit hjem en god beslutning, så du og din husstand ikke bliver udsat for gassen og strålingen. Der er hovedsageligt 4 ting du kan gøre for en radonsikring af dit hjem:

  • Du kan gøre gulvet lufttæt ned til jorden
  • Du kan øge ventilationen
  • Du kan reducere undertrykket i boligen
  • Du kan etablere sug under gulvet